Personalet

Børnehaven Esther har 5 både deltids- og fuldtidsansatte, som er henholdsvis pædagogisk uddannet leder, pædagogisk uddannet souschef og tre medhjælpere.

Vi er en godkendt øvelsespraktikplads for både Grønland og Danmark.

De voksne

Vibeke

Uddannet skolelærer, Leder

Malu

Pædagog, Souschef – Yngstegruppe

Naya

Medhjælper – Skolegruppe