Pædagogisk grundlag

Det pædagogiske

arbejde i Esther børnehave

Sociale kompetencer

I arbejdet med børnenes sociale kompetencer, arbejder vi målrettet med ”Kammagiitta – Fri for Mobberi”, hvor vi arbejder med emner som; Hvordan er man en god ven? Hvordan siger man nej til drilleri og mobning? Hvad betyder det at respektere en anden og hvordan gør man? Derudover arbejder vi til vores morgensamlinger og frokost med god bordskik, at lytte til hinanden osv.

Men med alt pædagogisk arbejder ligger der også en masse implicit arbejde med sociale kompetencer i vores dagligdag med børnene. Det kan være alt fra at hjælpe hinanden i garderoben, hvordan man deles om legetøjet og hjælp til at løse konflikter. De voksne er altid med på sidelinjen som vejleder.

Barnets alsidige personlige udvikling

Børn vil altid være på forskellige udviklingsniveauer både personligt og socialt. Der vil blive arbejdet med den alsidige udvikling i forbindelse med et større fællesskab, som ligeledes er arbejdet med de sociale kompetencer. Derfor er vores arbejde med det enkelte barn altid diferenceret ud fra barnets behov. Det kan f.eks. være, at barnet har behov for at øve sig på at tage tøj af og på. Eller øve sig på at håndtere sine følelser i bestemte situationer.

Sprog

I arbejdet med børnenes sproglige udvikling tænker vi både projektorienteret og implicit i hverdagen. Vi læser højt for børnene, synger, spiller spil som sprogstimulerer og har dialog med børnene.   

Målsætning for det pædagogiske arbejde

Natur og udeliv

I slutningen af maj/starten af juni tager vi på koloni.   

Resten af året bliver naturen oplevet gennem ture i fjeldet og gennem emneorienteret projekter.

Krop og bevægelse

Krop og bevægelse er en stor del af det at gå i Esther Børnehave. I vores dagligdag, ligger vi vægt på at komme ud flere gange om dagen og bruge vores krop i leg på legepladsen. Vi tager også på andre legepladser, hvor børnene kan udfordre deres grovmotorik. Derudover går vi ture, enten ud i fjeldet eller ind i byen. Vi tager også ud og finder gode kælkebakker, hvor både det at skulle gå op af bakken men også at suse ned af i høj fart, kan være udfordrende.

Derudover tilbyder vi børnene en ugentlig svømmedag. Her bliver børnene bevidste om deres kroppe i forhold til vand og vi skaber en god oplevelse omkring leg i vandet.

Barnet i centrum, hvad betyder det hos os?

Med udgangspunkt i dagtilbudsloven samt loven om pædagogiske læreplaner tager indholdet i den pædagogiske årsplan udgangspunkt i § 2 i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.

I henhold til denne, arbejder vi i børnehaven Esther ud fra perspektivet om barnet i centrum. I praksis betyder dette, at vi i hverdagen samt i planlægningen af vores pædagogiske aktiviteter, møder barnet, hvor det er med respekt og anerkendelse. Dette gør sig gældende i de tiltag vi gør for at sikre barnet de bedst mulige vilkår for at udvikle sig fysisk, psykisk, socialt og emotionelt.

I Esther Børnehave er samarbejdet omkring barnet alfa omega for at sikre de bedst mulige vilkår for en sund og tryg opvækst og vi vægter den daglige dialog mellem personalet og forældrene højt, for at sikre en sund kommunikation og overgang for barnet mellem børnehaven og hjemmet