Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Vi har valgt at aldersopdele børnene. Yngste, mellem og skolegruppen. Når vi laver aktiviteter, spiser, går til svømmning osv, gør vi det tit i grupper.

Samtaler vdr. Jeres barn

Vi tilbyder en opstartssamtale til alle nye forældre. Den aftaler I med barnets kontaktperson. I får mulighed for at fortælle om jeres barn og jeres forventninger til jeres barns nye hverdag i børnehaven.  

En gange om året, normalt i løbet af foråret og efteråret, vil alle forældre få tilbudt en samtale, hvor vi sammen kan drøfte, hvordan barnet har det i Esther og hjemme.

Vi bruger TRAS skema (tidlig registrering af sprogligudvikling hos børn) som et pædagogisk værktøj til en del af denne samtale.

Derudover kan I altid bede om en samtale, hvis behovet skulle melde sig, ligesom vi også indkalder til en snak, hvis vi finder det nødvendigt i forhold til barnets trivsel eller udvikling.

Kost og madordning

For at børnene kan trives og få det bedste ud af hele dagen, er det vigtigt, at de får spist godt og rigtigt.
Vi opfordrer derfor forældrene til at sammensætte en fornuftig madpakke til børnene.

Det er ikke tilladt at tage nogen form for slik, sodavand og saft med i børnehave.

I børnehaven består dagen af tre måltider, der alle er sammensat således, at børnene får dækket deres energibehov løbende.

Formiddag/eftermiddags bid : Vi serverer grove boller eller havregrød og frugt.

Frokost :Børnene har madpakker med.

Maddag :Vi har maddag en gang om ugen. Nogen gange laver vi varm mad, andre gange spiser vi rugbrød. Det er en god dag med maddag, da det er en anden måde at få sin frokost på. Vi hyggesnakker og alle hjælper hinanden. Børnehaven indkøber alt, som hører sig til et sundt måltid.  

Vigtigt hver dag

Børnene skal være i Esther inden kl. 09.00 for at deltage i morgensamlingen, medmindre man har ringet og aftalt andet med børnehavens personale.

 • At I siger goddag/ farvel til én af de voksne.
 • At I ringer, hvis jeres barn kommer efter kl. 9
 • At I giver besked om sygdom el. fravær.
 • At vi har de rigtige telefonnumre til jer forældre.
 • At skiftetøjet er komplet.
 • At der er navn i tøj, sko m. videre.
 • At I husker madpakke og drikkeflaske.
 • At I tjekker hjemmesiden.

For at gøre tiden for jeres barn så god som mulig i Esther, er det meget vigtigt, at barnet har en god rygsæk til at bære både sit svømmetøj og madpakke (det vil sige: gode stropper og gerne en klips til henover brystet). Ligeledes, at barnet har det rigtige tøj på og med.

Fodtøj, der passer og overtøj mod blæst, slud og regn og sne.

Forældresamarbejde

Esther er en selvejende institution med en bestyrelse. Bestyrelsen vælges blandt forældrene på den årlige generalforsamling i maj måned. På børnehavens hjemmeside og i garderoben, findes navn på den siddende bestyrelse i børnehaven.

Det har stor betydning for børnenes trivsel, at der er et godt og tæt samarbejde mellem forældre og personale.

Det er vores mål, at børnene føler sig trygge ved at komme til os.

Vi forventer, at forældrene orienterer os, hvis der er ting udenfor institutionen, som har væsentlig betydning for barnets trivsel.

Der holdes 1 gange årligt forældresamtaler, normalt om foråret. Og forældre som personalet er åben for samtale efter behov.

Samtidig forpligter man sig til at hjælpe til med de praktiske gøremål i Esther, der eksempelvis kan være hovedrengøring, håndværksopgaver så som malearbejde og andre opgaver. I spidsbelastningsperioder kan det også være at tage med os til svømning eller på tur. Man lægger 10 forældretimer pr år (august-juli).

Lederen og bestyrelsen vil i løbet af året indkalde til arbejdsweekender samt forældremøder.

Forældrekaffe

Sidste fredag i måneden fra 15.00 til 16.45 er der forældrekaffe i børnehaven. Vi serverer boller eller lignende til forældrekaffen, som børnene har været med til at bage.

Derudover ser vi meget gerne, at forældrene er med til at rydde op efter forældrekaffe

Svømning

Vi tilbyder alle børn svømning en gang om ugen. Vi går derned i god tid og vi spiser med i svømmehallens kantine eller udenfor. Husk en turmadpakke.

I svømmehallen vil der ikke foregå decideret svømmeundervisning men leg.

Vi går ind for selvhjulpenhed, hvilket indebærer at børnene, i det omfang de kan, selv skal tage tøj af og på. Vi vil i omklædningstidspunkterne, give børnene den tid de skal have til afklædning og påklædning. Derfor kan det forekomme at bukser og trøjer ikke vender helt rigtigt, men vi skal nok sørge for, at de er forsvarligt klædt på, så de kan bevæge sig uden nogle gener.

Ture ud af huset

På vores ture ud af huset kan vi f.eks. besøge forældres arbejdspladser, tage på biblioteket, udforske Nuuk, tage til fødselsdage (hvis vi er inviteret hjem tag en snak med personalet om, hvilke dage, der passer bedst), vi tager på kælketure og på ture i fjeldet eller en tur på skibakken.

Aktiviteterne er tilpasset årstiderne, men det er kun fantasien, der sætter grænsen.

De fysiske rammer

Børnehaven er en ældre bygning, som vi lejer af Kommuneqarfik Sermersooq.

Alle børn har deres egen garderobeplads, hvor der er plads til overtøj samt skiftetøj.  Huset er opdelt således, at vi har et stort fællesrum, et stort puderum/tumlerum og et mindre legerum, der bruges til fordybelseslege. Bortset fra samling, deler børnene ligeligt den plads og de rum, vi har til rådighed. De er altså ikke knyttet fysisk til et rum eller en stue. Børnehaven har en skøn legeplads, som vi bruger på alle tider af året. Vi ligger fysisk placeret således, at vi ofte ligger i læ fra alle sider, hvilket betyder at vi er ude på alle tidspunkter på året.

I børnehaven har vi fjeldet i ”baghaven”. Vi kan komme dertil uden at skulle krydse trafikerede veje, og vi gør ofte brug af fjeldets muligheder, når vi er udendørs.

Sygdom & medicin

 1. Hvis barnet bliver sygt i løbet af dagen, kontaktes forældrene pr. telefon.
 2. Barnet må først komme i børnehaven, når det er smittefrit og kan deltage i dagens normale aktiviteter.
 3. Personalet må kun påtage sig at give lægeordineret medicin efter aftale
 4. Barnet skal blive hjemme mindst 24 timer efter det er blevet feberfrit.

Diverse praktiske oplysninger

I sommerperioden forventer vi, at barnet er smurt i solcreme, når det møder i Esther. Vi vil smøre barnet ind igen til frokost.

Vi fejrer fødselsdagen i børnehaven og evt. hjemme hvis I inviterer. Gruppevis eller alle.  Ønsker I inspiration eller gode ideer til børnefødselsdage, er I altid velkomne til at kontakte de voksne .

For bedre at kunne planlægge vores personaleressourcer, vil vi op til ferieperioder lave behovsundersøgelser.

Her vil vi gerne understrege vigtigheden af korrekt til – eller framelding.

Forældrebetaling

Den månedlige forældrebetaling er i børnehaven på kr. 3000,- Derudover betales et tilsvarende beløb i depositum ved barnets indmeldelse.

Depositum

kr. 3000,- indbetales til GrønlandsBANKEN på konto: 6471-1626016.
Skriv venligst barnets navn som tekst.

Dette tilbagebetales ved barnets udmeldelse, såfremt forældrene ikke er i restance.

Den månedlige forældrebetaling

sker ved indbetaling til GrønlandsBANKEN på konto: 6471-1431010.

Husk at kendetegne betalingen med dit barns navn og måned der betales for.

Bemærk, at den månedlige forældrebetaling og depositumkonto ikke er den samme!

Den månedlige forældrebetaling skal være indbetalt senest den 5. i måneden. I tilfælde af restance har bestyrelsen ret til at opsige pladsen 8 dage efter skriftlig rykker.

Vi skal gøre jer opmærksomme på at udmeldelse fra børnehaven skal ske en måned før og altid fra den 1. i måneden.